Søk

Veien videre for SmartCalfCare

I forbindelse med at forprosjektet SmartCalfCare avsluttes ønsker både prosjekt- og styringsgruppen å takke alle som har vært med oss på denne reisen. Det var vært både lærerrikt og givende å arbeide med forprosjektet.


Forprosjektets resultater og veien videre ble presentert i et sluttwebinar 20.Mai, gikk du glipp av det kan du se opptak av det her:


Er du interessert i følge med videre? og hva synes du om sluttseminaret?

Vi har laget en kort spørreundersøkelse om interesse for SmartCalfCare-bingeløsning, i tillegg har vi to spørsmål tilknyttet evaluering av sluttseminar. Vi setter stor pris på om du kan ta deg tid til å svare (estimert tid: 2 min).


For å svare på undersøkelsen, trykk her.Veien videre

Det er med stor glede at vi kan informere om SmartCalfCare-konseptet fortsetter videre i forskningsprosjektet SUUCEED:


Prosjektet er helt i front når det gjelder utvikling av systemer der ku og kalv kan være sammen og som ivaretar dyrevelferd og helse for ku og kalv, tilfredsstiller forbrukernes forventninger, og som er tilpasset gårdbrukernes krav til en praktisk og moderne drift.


Prosjektet er finansiert FFL/JA fra en spesiell utlysning på dyrehelse og dyrevelferd, og har fått bevilget støtte på 10 millioner. Prosjektet er budsjettert med 15 millioner totalt.


SUUCEED er et samarbeid mellom ulike aktører i inn- og utland:

  • Prosjektleder: Veterinærinstituttet

  • Forskning: NMBU (Biovit og Vetfak), NBIO, Norsøk, Ruralis

  • Industri/næringsliv: Tine SA, Felleskjøpet, deLaval, Norgesfôr, Nofence, Geno

  • Bønder: SoMe-nettverk

  • Fra utlandet: SLU- sverige, Thünen Institue – Tyskland, UBC - Canada

Oppstart høst 2020, varighet: 3 år.


Les mer om SUUCEED: