Søk

Invitasjon til sluttseminar 20. mai


SmartCalfCare inviterer til et sluttseminar (via Zoom) for forprosjektet 20. mai kl.09-12:15.


Klikk her for påmelding


SmartCalfCare-bingeløsning har vært et forprosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd, for å undersøke muligheten for at ku og kalv kan gå sammen i løsdriftfjøs ved hjelp av smartporter.

Seminaret ledes av prosjektgruppen:
Program:

09:00 Velkommen - ved prosjektgruppa.

 • Kort om prosjektet, hva løsningen kan brukes til – og alternative løsninger

 • Generelt om forsøket. Therese Bjørklund Kristiansen

 • Når og hvor ofte besøker kua kalven sin? Anne Gladsø

 • Hva gjør egentlig ku og kalv når de er sammen i SmartCalfCare-bingen? Anna Voien Aaby

 • Hvordan reagerer ku og kalv på separasjonen? Therese Bjørklund Kristiansen

 • Spørsmålsrunde knyttet til atferdsparametre


 • Utfordringer og hovedfunn oppsummert. Helene Tynes Farstad og Julie Føske Johnsen

 • Hvordan påvirkes kalvens tilvekst og inntak av melk og kraftfôr? Inga Vagle

 • Hvordan påvirkes kuas melkeproduksjon og aktivitet i automatiske mjølkesystemer? Maren Sætervik Rognskog

 • Spørsmålsrunde knyttet til produksjonsparametre


Veien videre - ved styringsgruppa

 • Hva gjenstår av utviklingsarbeid?

 • Hvem ønsker å jobbe videre med problemstillingene?

 • Diskusjon og oppsummering

12:15 Slutt for i dagKlikk her for påmelding


Kontaktperson: Julie Føske Johnsen, Veterinærinstituttet julie.johnsen@vetinst.no

Se også Smartcalfcare på facebook