Søk

Første observasjonsrunde i gang

Oppdatert: 20. des. 2019


Hils på Heyerdahl, Bella, Reveenka og Amundsen. De har flyttet inn i SmartCalfCare-Bingen og observeres sammen med sine mødre i fase to.Første observasjonsrunde er i gang

I første fase av SmartCalfCare gjennomførte vi en teknisk uttesting av pilotversjon av løsningen på NMBU senter for husdyrforsøk. Fokuset for fasen var på å avdekke og tilpasse tekniske utfordringer, du kan lese om hvordan det gikk her.

I denne fasen, første observasjonsrunde, ønsker vi å holde betingelsene stabile under hele fasen for å få gode data på hvordan SmartCalfCare-systemet påvirker ku og kalv. Som følge av fase én har vi utført noen tilpasninger.


Vi har utført følgende tilpasninger:

  • Fire kyr, to kviger og to eldre kyr, fikk beholde kalven hos seg i kalvingsbingen.

  • Råmelks-inntak til kalven ble sikret ved å tilby råmelk på flaske rett etter fødsel. I tillegg følger dyktige forskningsteknikere ved NMBU nøye med på om kalven får til å die den første tiden.

  • De første tre dagene får ku og kalv være i fred i kalvingsbingen, mens kalven stort sett hviler i halmen. Etter det flytter ku-kalv paret inn i SmartCalfCare-bingen.

  • Ku-kalv paret blir observert nøye de første timene i SmartCalfCare-bingen, vi lærer kua å finne sine ressurser og hvordan hun skal bruke smartportene. Kalven blir vist til kalvegjømme og skal læres opp til å bruke melkeautomaten, finne kraftfôr, høy og vann.

Om fase to, første observasjonsrunde:

I denne fasen skal kua ha fri tilgang til kalven sin, det vil si at hun kan besøke kalven sin når hun vil. Målet med denne fasen er å beskrive hvor ofte kua besøker kalven sin, hvor mye melk hun produserer, hvor aktiv/urolig hun er, hvor mye kalven legger på seg og drikker fra automaten, osv. (i neste fase vil hun måtte gå i melkerobot først). Vi forventer å finne ut hvor ofte og når på døgnet kua er motivert til å besøke kalven sin og hvordan dette påvirker kuas og kalvens mål på produksjon. I tillegg vil vi dokumentere alle eventuelle avvik, som for eksempel at kalven rømmer ut i løsdrifta.


Hva vi har observert (hittil):

Vi ser at kyrne er litt urolige det første døgnet før de har lært seg at de kan besøke kalven når de vil, deretter ser det ut til at kalven trives meget godt i kalvegjømme sammen med de tre andre. Når kua har funnet seg til rette ser vi at hun er motivert til å besøke kalven sin og er god på å ta seg av kalven da hun både sleiker og dier kalven sin. Vi ser at noen kyr passer ekstra godt på kalven sin og kan dytte unna andre kalver, og tilfeller av agonistisk atferd dokumenteres.Vi har fått finansiell støtte fra Dyrevernsfondet

SmartCalfCare har blitt tildelt midler fra Dyrevernalliansens forskningsfond "Dyrevernsfondet". Vi takker for støtten.

Du kan lese mer om Dyrevernalliansens forskningsfond her.


Midlene skal brukes til å arrangere en workshop som samler aktuelle interessenter som kan diskutere temaet ku-kalv-samvær, samt diskutere og evaluere SmartCalfCare-Bingen sitt pilotforsøk hos Senter for husdyrforsøk på Ås 2019-2020.


Agenda:

  • Vise fram løsningen i forsøksfjøset der ku og kalv holdes sammen

  • Diskutere og evaluere pilotforsøket SmartCalfCare samt planlegge endelige tilpasninger av løsningen hos Senter for husdyrforsøk.

  • Idémyldring fra inviterte fagrådgivere innen storfebygg: Hvordan kan det best legges til rette for kontakt mellom ku og kalv i norsk melkeproduksjon?

  • Erfaringsutveksling med forskere og forskningteknikere fra Sveriges Landbruksuniversitet

  • I bondens sko: Hvilke fordeler og utfordringer ser bonden?

  • Diskutere mulige hindringer ut ifra dagens regelverk med Mattilsynet. Til workshop vil vi invitere melkeprodusenter, deltakere fra Mattilsynet, næringa, Dyrevernalliansen, fagrådgivere innen byggrådgivning og forskere fra Sveriges Landbruksuniversitet.

Workshopen vil kun ha mulighet til et begrenset antall deltagere, men resultatene vil kommuniseres ut til alle.Vi har fått studenter med på laget

Inga Vagle, Maren Rognskog og Therese Bjørklund Kristiansen, tre studenter fra NMBU, skal skrive to bacheloroppgaver og en masteroppgave om sentrale problemstillinger innen ku og kalv-samvær.

Se video fra Inga Vagle om hvorfor hun valgte å skrive i samarbeid med SmartCalfCare:
Har du noen spørsmål?

Vi oppmuntrer til å sende inn spørsmål enten via våre nettsider, på facebook eller ved å svare denne mailen. Alle spørsmål vil bli besvart samlet over nyttår.


Vi får oppmerksomhet i media:

Reportasje fra SmartCalfCare-Bingen på NRK sine distriktsnyheter (19.11.19)

Lytt til podcast om SmartCalfCare prosjektet av TINE SA (21.11.2019)


Vi ønsker alle en god jul,

SmartCalfCare-teamet.