Søk

Første fase har vært vellykket

Den første fasen av SmartCalfCare-prosjektet, teknisk uttesting, er nå ferdig og anses som vellykket. Tre ku-kalv-par var med i den tekniske uttestingen.

Etter fødsel fikk ku og kalv noen dager alene i en kalvingsbinge før de ble flyttet inn i SmartCalfCare-systemet. Der fikk kalvene og kyrne tre-fire uker sammen før kuas tilgang til fellesarealet i SmartCalfCare-bingen gradvis ble trappet ned.

Målet med den tekniske uttestingen var å få en oversikt over mulige tekniske utfordringer. Vi var spesielt nysgjerrige på om kalven ville følge etter kua når hun forlot bingen. Av de tre kalvene var det én kalv som kom seg ut av fellesarealet i SmartCalfCare to ganger ved at den gikk ut foran kua som sto ved porten slik at den åpnet seg.

Kyrne viste høy motivasjon til å besøke kalvene sine, og tilbragte mye tid med å die og sleike kalvene.


Vi observerte kun et par tilfeller der kyrne la seg ned i fellesarealet. Ellers gikk kyrne ut igjen gjennom smartportene for å ete og hvile, mens kalvene ble igjen, og gikk til kalvegjemmet som var veldig populært. Når kalvene lå på liggearealet i kalvegjemme, kunne kyrne ligge i liggebåsene på andre siden av et bingeskille med sprekker slik at ku og kalv kunne ha kontakt når de hvilte.

Kalvene vokste meget godt. Her er kalven Ole. SmartCalfCare ønsker å legge opp til at bonden skal kunne bestemme hvor ofte kua skal kunne besøke kalven sin og derfor har vi testet ut forskjellige varianter: Fri tilgang hele døgnet, tilgang kun på dagen, tilgang kun etter melking, og etter hvert som kalven ble eldre: Tilgang kun morgen og/eller kveld. 

Uttestingen ble ledet av Stine Grønmo Kischel (TINE) i samarbeid med dyktige medarbeidere fra NMBU, Senter for husdyrforskning og Delaval.

Neste fase Vi har nå foretatt noen mindre bygg-tekniske justeringer av bingen, blant annet for å gjøre det mulig for kalvene å smette unna kyrne inne i fellesarealet. Nå venter vi på at fire nye kyr skal kalve. Disse kyrne vil inngå i den første av to runder med observasjonsstudier hvor vi skal samle inn aktuelle data på produksjon og atferd som vil summeres opp etter at forsøket er ferdig.


Hilsen oss i SmartCalfCare